Hegglandsdalen til Indregardane - Os Kommune
Utgjerdet 1960-talet

Utgjerdet 1960-talet

Foto: Widerøe

Gardar