Osøyro 1960-talet til 2014 - Os kommune
Osøyro 1961

Osøyro 1961

Foto: Widerøe 139397

Flyfoto1961Os sentrumsvartkvittOsøyro