Foto frå Os-soga - Os Kommune

Flatøy, Forstrønen 1930

Os soga bd. 2, s. 340
Foto: Henrik Tveit