Osøyro - Os kommune
Osbil i krysset Landboden - Giskavollen sist i 1950-åra

Osbil i krysset Landboden - Giskavollen sist i 1950-åra

LHA 0134.

Buss